Voorwoord vicevoorzitter Nadine Koerselman

Kennis alleen is niet voldoende voor de registercontroller 

De RC-titel is een blijk van kennis en kunde, maar het is niet de enige factor die bepaald of je succesvol wordt als registercontroller. Je moet ook in staat zijn om de vaardigheden die je hebt geleerd, succesvol toe te passen in de praktijk. Als bestuurslid van de VRC hoop ik dat ik onze leden kan activeren en inspireren om actief mee bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling.

Voorwoord - Nadine Koerselman

Ik heb het geluk dat ik me relatief snel dingen eigen maak. Ik had er dus ook oren naar om in 2014, toen ik werkzaam was op de risk-afdeling van Aegon, een postmaster te volgen. Er werd destijds door collega’s geprobeerd mij op andere gedachten te brengen. Ik moest RA worden, want dat was een gebruikelijke route. Ik vond het alleen helemaal niet interessant dat ik goed jaarverslagen of jaarrekeningen leerde lezen. De RC-opleiding bood uitkomst. Een brede opleiding met aandacht voor finance, maar gekoppeld aan strategie en andere belangrijke componenten. De vertaalslag kunnen maken tussen strategie en finance en de verbinding tussen deze twee aspecten is voor mij essentieel. Je kunt nog zo’n leuke strategie bedenken, maar als het financieel gezien geen impact maakt, dan werkt het niet. Het management hierbij ondersteunen is wat de registercontroller ook zou moeten kunnen.

 

"Je kunt nog zo’n leuke strategie bedenken, maar als het financieel geen impact maakt, dan werkt het niet."

Verbinding sterker maken

In 2019, drie jaar na het afronden van mijn RC-opleiding, kwam de vacature voor het bestuur van VRC vrij. Het sprak mij direct aan. Ik kon veel gaan leren van medebestuurders en onze leden. Daarnaast kon ik op mijn beurt iets terugdoen voor onze leden en de vereniging. We hebben sinds mijn aantreden in het bestuur mooie stappen gezet en hebben de juiste lijn te pakken. Door steeds meer verschillende opties aan te bieden voor ontwikkeling. We organiseren veel interessante activiteiten voor de leden en er zitten nog meerdere dingen in de pijplijn. Mijn medebestuursleden en ik blijven ons er hard voor maken om de verbinding tussen de opleiding en de praktijk sterker te maken. 


Kennis vertalen 

Kennis is namelijk maar één aspect van het zijn van registercontroller. Je bent succesvoller door de kennis te vertalen naar de juiste vaardigheden en daarmee impact te maken in jouw organisatie. Als VRC investeren wij hier actief in. Om ervoor te zorgen dat wij de juiste handreikingen bieden en de leden activeren en inspireren om actief het vak van registercontroller uit te oefenen. 


Voor mij persoonlijk breekt er een mooie en hectische tijd aan vanwege de komst van onze tweeling die afgelopen augustus geboren zijn. Het weerhoudt mij er echter niet van om mij vol te blijven inzetten voor onze mooie vereniging.