Duurzaamheid

Hans Janssen,

CFO van FrieslandCampina

“Ik heb het vak nog nooit zo snel zien veranderen als vandaag de dag

Hans Janssen is CFO van FrieslandCampina. Hij rondde in 1994 zijn RC-opleiding af, was voorzitter van het curatorium van de EMFC-opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij studeerde. In die hoedanigheid zag hij duurzaamheid met rasse schreden het vak van de registercontroller inrollen. “Dit mag welhaast een revolutie voor ons vak worden genoemd.”

Hans Janssen

“Het is natuurlijk al even geleden”, licht Janssen toe. “Het vak heette destijds volgens mij administratieve organisatie. Dat maakte je erg bewust van het belang van het goed neerzetten van processen en daar de juiste controls in meenemen. Die basiskennis blijft nuttig en relevant. Verder vond ik de opleiding een mooie mix tussen harde financiële vakken zoals treasury en belasting aan de ene kant en vakken zoals strategievorming aan de andere kant.” Zes jaar geleden nam hij afscheid als voorzitter van het curatorium van de EMFC-opleiding van de Vrije Universiteit. “Data analytics was toen een belangrijk onderdeel dat het vak binnenkwam. Dat is alleen maar een groter onderdeel geworden. Daarnaast stond duurzaamheid nog wat in de kinderschoenen. Dat is in zes jaar enorm versneld. Het mag welhaast een revolutie voor ons vak worden genoemd. De impact voor de financiële functie is ontzettend groot.”   

Ontwikkelen standaarden gaat snel 

Eigenlijk gaat het ontwikkelen van standaarden in duurzaamheid snel, beschouwt Janssen. “Als je je bedenkt dat we over leasestandaarden in IFRS meer dan tien jaar hebben gedaan, dan is het tijdsbestek waarin duurzaamheidsstandaarden zoals CSRD opkomen relatief kort. Ik vind het professioneel gezien een superinteressante tijd. Voor mij is het van belang dat we niet-financiële indicatoren verankeren in onze hele management control-processen. Zodanig dat de duurzaamheidsindicatoren in balans zijn met de financiële indicatoren. Ik heb nog nooit het vak zo zien veranderen als vandaag de dag. Ik merk ook dat jonge financials het leuk vinden om dit onderdeel beet te pakken en vorm te geven. Door al deze ontwikkelingen krijgen we uiteindelijk ook een bredere besluitvorming. Of we een businesscase zonder duurzaamheidsonderdeel terugsturen naar de indiener? Eerlijk gezegd komt die situatie niet meer voor. We zijn allang zo ver dat iedere businesscase een kern van niet-financiële elementen heeft. Dat is onderdeel van elk besluit.”

“Ik vind het mooi dat we met deze onderneming midden in de samenleving staan.”

Niet van de hoogdravende statements 

“Wat mijn drijfveren zijn?”, herhaalt Janssen de vraag. “Ik ben niet zo van hoogdravende statements. Ik wil eigenlijk ons bedrijf iedere dag een beetje beter maken. Zodat onze aandeelhouders, onze leden-melkveehouders, voldoende inkomsten hebben zodat ze ook weer in duurzaamheid kunnen investeren. Dat vind ik op zich al een nobel streven. Ik vind het daarbij mooi om te zien dat boerenfamilies een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun boerenbedrijven. Hun hele hebben en houden zit in de zaak. Als je op bezoek komt, is de keukentafel het epicentrum. Daaraan zitten opa, oma, vader, moeder en de kinderen die meehelpen op het bedrijf. Dat denken over generaties heen is een groot goed. FrieslandCampina bestaat al meer dan 150 jaar. Op eenzelfde manier wil ik mijn steentje bijdragen om de onderneming klaar te maken voor de volgende 150 jaar.”

Hans Janssen

Hans Janssen

Functie: CFO.
Organisatie: FrieslandCampina.
Leeftijd: 56.
Thuissituatie: Gehuwd, 3 kinderen.
Ambitie: Duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel voor onze leden-melkveehouders, nu en voor volgende generaties.
Grootste uitdaging: Volatiliteit in zuivelmarkten.
Ik heb een hekel aan: Doemdenkers.
Favoriete dingen: Melk!