LinkedInfluencers

Afkenel Schipstra

hydrogen lead van Uniper

“Ik laat graag zien wat waterstof kan betekenen”

Afkenel Schipstra is sinds kort Hydrogen Lead in Nederland voor het Duitse energiebedrijf Uniper. Ze is volop actief in waterstof en post daarover regelmatig op LinkedIn (24.924 volgers). “Ik laat graag zien hoe waterstof aan de energietransitie kan bijdragen.”

Afkenel Schipstra

VRC Voices spreekt haar op haar derde dag bij haar nieuwe werkgever Uniper. “Als ik het aan mijn kinderen uitleg wat ik nu doe, dan is die uitleg simpel. Ik ben de waterstofbaas voor Nederland bij Uniper.” Daarmee staat ze voor een enorme opgave die, naar haar eigen inschatting, zo’n tachtig procent van haar werk uitmaakt: het realiseren van H2Maasvlakte, een fabriek voor de productie van groene waterstof op de Maasvlakte. “Als alles goed gaat, moet deze er in 2027 staan”, legt Schipstra uit. Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om te verduurzamen. Petrochemische bedrijven bijvoorbeeld gebruiken nu nog grijze waterstof, gemaakt van aardgas. Daarbij komen jaarlijks miljoenen tonnen CO2 vrij in Nederland. Het gebruik van groene waterstof kan voor die uitstoot een oplossing zijn.

Spitsen van waterstof en zuurstof 

Groene waterstof wordt geproduceerd met hernieuwbare energie. In het geval van Uniper gaat het om het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van groene stroom. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. De machine daarover heet een electrolyser. Dat opwekken van energie gebeurt dan wel met windturbines of zonne-energie die niet voor huishoudens zijn bestemd. Schipstra: “Voor het project gebruiken we stroom van nieuwe, offshore windparken. Het idee is dat we de bestaande windparken of andere hernieuwbare energiebronnen niet gebruiken voor elektrolyse, maar dat we nieuwe bronnen creëren. Het idee om met overschotten aan energie elektrolyse te doen is in de meeste gevallen achterhaald. Je zou dan slechts heel weinig productie-uren hebben en daar is een electrolyser te kostbaar voor.”  

Batterijen of waterstof? 

Op congressen wordt Schipstra wel eens uitdagend gevraagd of ze kiest voor batterijen of voor waterstof om de hernieuwbare energie op te slaan. “Dan zeg ik altijd: de energietransitie is een complexe puzzel en we hebben veel verschillende oplossingen nodig.” Critici zeggen dat waterstof een lage energie-efficiency heeft. Schipstra: “Elektriciteit direct gebruiken is efficiënter. Maar er zijn ook moleculen nodig in de energietransitie, bijvoorbeeld als grondstof in de chemische industrie. Daarnaast is waterstof een energiedrager. Dat betekent dat je het kunt gebruiken om energie op te slaan. In de provincie Groningen worden lege zoutcavernes klaargemaakt voor opslag van waterstof. En uiteindelijk gaat het niet alleen om energie-efficiëntie, maar ook om de CO2-reductie van de bedrijven.”

“De energietransitie is een complexe puzzel en we hebben veel verschillende oplossingen nodig.”

Grote studie voor investeringsbeslissing 

Schipstra mag zich bij Uniper bezighouden met de investeringscasus voor waterstof. “Er gaat een grote studie aan vooraf voordat investeringsbeslissing wordt genomen. Die casus gaat over de eerste honderd megawatt aan elektrolyse, maar we hebben de studie gedaan voor 500 megawatt, zodat we in de toekomst kunnen opschalen. Het interessante is dat je voor die businesscase met van alles rekening moet houden. Aan de voorkant of er wel genoeg hernieuwbare en door ons bruikbare energie is. Dan moet je bijvoorbeeld dus in gesprek met de eigenaren van windparken op zee. Ook gaat het om de investeringen in de bijvoorbeeld een electrolyser, de compressoren en de gebouwen. De vergunningen moeten in orde zijn en je moet zorgen dat je waterstof kunt verkopen. Als laatste komt daar nog de subsidie bij die de Nederlandse overheid en de Europese Unie voor grote waterstofprojecten beschikbaar stelt. Als je dat allemaal wilt uitrekenen, is het handig dat je financieel onderlegd bent. Dat ben ik met mijn opleiding tot registercontroller. Die is in essentie regressieanalyse. Oftewel: het effect bepalen van een of meerdere verklarende variabelen op een afhankelijke variabele.” 

Waterstofweetje 

“Ik vind het leuk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in waterstof”, vervolgt Schipstra. “Toen ik bij de Gasunie programmamanager voor waterstof was, pasten we eenvoudig nog met het aantal mensen die zich daarmee bemoeiden in één kamer. Toen ik begon met waterstof moest ik nog uitleggen wat het was. Met de hashtag #waterstofweetje. Bijvoorbeeld: in het heelal bestaat meer dan negentig procent van alle atomen uit waterstofatomen. Inmiddels zijn we veel verder en is het een community op zich.” 

Schipstra is lid van SER Topvrouwen, een platform dat hooggekwalificeerde vrouwen zichtbaar maakt. “Vanuit daar krijgen we met enige regelmaat berichten van vrouwen die de ambitie hebben om hogerop te komen. Het is leuk om met hen in gesprek te gaan. Ook dat gebeurt regelmatig via LinkedIn.” Tot slot zegt ze: “Vergeet ook niet te vermelden dat ik in het curatorium zit van de registercontrollersopleiding in Groningen. Erg leuk om te zien waar het vak naartoe gaat.” Maar welke kant gaat het dan op? Schipstra: “De richting waar ik nu ook aan werk: voorwerk voor investeringsbeslissingen en businesscases. Als een financieel adviseur, iets meer weg van de debit en credit en de standaardrapportages.”

Afkenel Schipstra

Afkenel Schipstra

Functie:  Hydrogen Lead NL.
Organisatie: Uniper. 
Thuissituatie: Getrouwd, twee kinderen.
Ambitie: H2Maasvlakte project voor groene waterstof realiseren.
Grootste uitdaging: Klimaatverandering.
Ik heb een hekel aan: Negatieve mensen.
Favoriete dingen: Zee en zon, duiken, zwemmen en surfen