VRC Nieuws

Hopepage nieuwe VRC website

Nieuwe website live

De oplettende VRC-leden hebben het al gezien, sinds enige weken hebben wij een nieuwe website. De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Een spiksplinternieuw design, maar met de bekende inhoud.

In één oogopslag vindt u onze aankomende evenementen, alles wat u moet weten over onze vereniging en inspirerende artikelen met en over onze leden.

Cybersecuritybeeld 2023: verwacht het onverwachte

De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot en verandert voortdurend. Statelijke actoren zetten cyberaanvallen in om hun geopolitieke doel te bereiken. Cybercriminaliteit vormt een aantrekkelijk verdienmodel met veel schade voor mensen en organisaties als gevolg.

Ook nieuwe technologieën brengen nieuwe dreigingen met zich mee. In het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organisaties om het onverwachte te verwachten en hun beveiliging daarop in te richten.

Verwacht het onverwachte

“We zien dat cybercriminelen steeds slimmer te werk gaan”, vertelt Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. “Dat is ook te verwachten omdat er veel geld mee te verdienen valt. De keerzijde is veel schade voor organisaties en onze maatschappij. Het is daarom belangrijk dat we onze weerbaarheid vergroten, want de veiligheid van digitale processen is en blijft verbonden met de nationale veiligheid. Ons land, iedere sector en iedere organisatie maakt meer dan ooit deel uit van een digitaal ecosysteem. Een netwerk van bedrijven, producten, leveranciers en toepassingen die digitaal met elkaar verbonden zijn zorgt voor kennis- en schaalvoordelen, maar leidt ook tot risico’s en kwetsbaarheden.” 

“Door de nauwe online verwevenheid kan iedereen de gevolgen ervaren van een cyberincident dat op het eerste gezicht ver weg lijkt. We kunnen cyberincidenten niet altijd voorkomen, wel kunnen we onze weerbaarheid verhogen, de gevolgen verkleinen en de schade beperken. Het verkleinen van de scheefgroei tussen de digitale dreiging en de weerbaarheid blijft dan ook een grote uitdaging. Kortom, verwacht het onverwachte.”

Cybercrime


OESO kritisch over belastingstelsel en klimaatplannen Nederland

Het Nederlandse belastingstelsel is nodeloos ingewikkeld. Die kritiek uit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport over de Nederlandse economie. Zo werkt het ongelijkheid in de hand, meent de denktank.

Verder zijn de klimaatplannen van de Nederlandse overheid onvoldoende en te veel op de korte termijn gericht. Er zou bewust geïnvesteerd moeten worden om ook de omslag na 2030 verder vorm te geven.

Belastingregels versimpelen

De belastingregels zouden daarom moeten worden versimpeld. Daarbij hoort dat de hypotheekrenteaftrek moet verdwijnen, meent de OESO. Daarbij zou ook de hypotheekruimte nog verder teruggebracht moeten worden tot 90 procent van de koopprijs, terwijl dat nu 100 procent is. Die stap moet zorgen dat de schulden van Nederlanders minder hoog zijn en daarmee minder kwetsbaar als de rentes verder stijgen. Daarbij tekent de OESO wel aan dat veel hypotheekrentes nog voor langere periode vaststaan, wat weer wat kwetsbaarheid wegneemt.

Economie leunt op fossiele brandstoffen

De Nederlandse economie leunt verder nog erg op fossiele brandstoffen, merkt het rapport op. Daardoor dreigt het eigen doel voor 2030, van 55 procent minder broeikasgassen dan in 1990, niet gehaald te worden. De overheid richt zich vooral op meer gebruik van hernieuwbare energie. Maar door belastingvoordelen en subsidieregelingen voor grootverbruikers wordt nog altijd veel olie en gas gebruikt omdat dat goedkoper is dan duurzame energie.

Meer investeren in groene innovaties

De overheid zou daarom veel meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling naar groene innovaties. Daarbij zou met name ook steun moeten worden gegeven aan scale-ups, omdat dit een fase is die veel meer geld vereist. Zonder dergelijke investeringen dreigt de energietransitie na 2030 aan snelheid te verliezen.

OECD