VRC Nieuws

Faillissement

Verdubbeling inzet faillissementswet WHOA door coronaschuld

Het aantal ondernemers dat een onderhands schuldenakkoord probeert af te spreken onder faillissementswet WHOA lag in de eerste zeven maanden van het jaar al hoger dan het hele vorige jaar. Op het eind van het jaar wordt een verdubbeling verwacht, temeer omdat meer ondernemers gedurende de komende maanden in financiële problemen raken.

Dat blijkt uit gegevens van de Raad voor de rechtspraak en van faillissementsadvocaten. Ondernemers konden tijdens de pandemie gebruikmaken van het bijzonder uitstel van belastingentalingen, maar sinds oktober 2022 moest die opgebouwde schuld weer worden terugbetaald. Vanaf eind augustus is de betalingsregeling van een aantal ondernemers geschrapt, omdat ze niet hebben voldaan aan de voorwaarden en achterlopen met hun betalingen. Dit gaat veelal om kleine ondernemers en zzp’ers met een schuld die kleiner is dan 5000 euro.


Toeloop WHOA

Deskundigen verwachten dit jaar een verdere toename van de inzet van de WHOA. Onder deze wet kunnen ondernemers via de rechter een onderhands akkoord opleggen aan schuldeisers, waardoor een faillissement vermeden kan worden. Een dergelijk juridisch traject is duur voor eenmanszaken, waardoor ondernemersorganisaties eerder nog pleitten voor een speciale coronaversie van de WHOA. Juist omdat de kleinste ondernemers nu de grootste problemen hebben.


Driekwart ondernemingen worstelt met personeelstekort

Ruim 75 procent van de Nederlandse ondernemingen kampt met een personeelstekort, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.
Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar (juli) maar het wordt nog steeds genoemd als de een van de grootste belemmeringen in de bedrijfsvoering. Ook geven bedrijven aan dat ze moeite hebben met het werven van nieuwe werknemers omdat het aantal werkzoekenden beperkt is en er een gebrek is aan gekwalificeerd personeel. Ruim 14 procent van de ondernemers zegt dat mogelijke arbeidskrachten meer voor werk buiten hun sector kiezen, vooral in de horeca en detailhandel. In de ict en cultuursectoren is vaker het probleem dat sollicitanten hogere eisen stellen dan ze kunnen of willen bieden.


Hoge werkdruk

Het gevolg is dat de werkdruk hoog is voor personeel. Meer dan een derde van de ondernemers ziet dat als het belangrijkste gevolg. Vooral in sectoren die de meeste moeite hebben om personeel te werven, zoals de detailhandel, wordt de verhoogde werkdruk als grootste nadeel gezien. In de horeca zijn de zorgen meer gericht op de gestegen arbeidskosten als gevolg van de krapte.
Piek na pandemie
De personeelskrapte werd direct na de pandemie al snel gezien als belangrijkste belemmering voor bedrijven om hun bedrijfsvoering weer op te pakken. Vóór de pandemie speelde deze zorg bij 25 tot 30 procent van de bedrijven, nadat bedrijvigheid weer op gang kwam medio 2021 steeg dat naar een piek van 47,7 procent, zo blijkt uit de cijfers.”

Personeel


Controle duurder door grotere vraag en daling aanbod

De prijs van een accountant is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat komt onder meer door de hoge regeldruk van richtlijnen als CSRD die extra controle vereisen. De vraag stijgt, terwijl het aanbod door gebrek aan vooral jonge accountants daalt.

Dat blijkt uit een rapport van ING over de accountancysector. De personeelskosten zijn gestegen, zo melden Deloitte en KPMG. Salarissen zijn gestegen om de beloningen in lijn te houden met de gestegen prijzen. Dat is volgens de partijen extra belangrijk met het oog op de schaarste aan accountants. Er is een tekort aan accountants met drie tot vijf jaar ervaring en vooral het verloop onder jongere accountants blijft groot.

 

Meer eisen regelgeving

Daarbij is de werkdruk toegenomen en neemt hij verder toe. Onder meer door het rapporteren op kwaliteitsindicatoren en de assurance-eisen vanuit de duurzaamheidswetgeving CSRD. Dat alles heeft geleid tot een verhoging van 4 procent van de tarieven, bovenop de verhogingen de afgelopen jaren. De tarieven zijn al sinds 2017 aan het stijgen, met een toename van ongeveer 2 procent in 2020 en zelfs 4,7 procent in 2022.

 

Afname adviesbehoefte

Andere redenen voor de tariefstijgingen zijn volgens de bank de vereiste investeringen in digitalisering en het opdoen van expertise over nieuwe regelgeving. Wel remt de economische groei af met rentestijgingen en verwacht ING dat de adviesbehoefte daarom afneemt. Dat kan de druk op de accountantskantoren enigszins verlichten..

Accountant